Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

I rozpoczęły się …

25 maja, 2021

W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Rozpoczynają go od sprawdzenia swoich umiejętności i wiadomości z języka polskiego. W dniu jutrzejszym przystąpią do egzaminu z matematyki, a 27 maja będą sprawdzać swoje umiejętności z języków nowożytnych (język angielski, język rosyjski).

Życzymy wszystkim jak najlepszych wyników.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna