Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Informacja dyrektora szkoły – realizacja zajęć w dniach 17-28 maja 2021 r.

6 maja, 2021

Dyrekcja szkoły informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 17 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r. w szkole będą realizowane dla uczniów kl. IV – VIII zajęcia w trybie hybrydowym. Harmonogram tych zajęć będzie następujący:

17 – 19 maja 2021 r.

kl. IVA, VIA, VIIA – zajęcia stacjonarne

kl. IVB, V, VIB, VIIB – zajęcia zdalne

20 – 24 maja 2021 r.

kl. IVA, VIA, VIIA – zajęcia zdalne

kl. IVB, V, VIB, VIIB – zajęcia stacjonarne

28 maja 2021 r.

kl. IVA, V, VIA, VIIA – zajęcia stacjonarne

kl. IVB, VIB, VIIB – zajęcia zdalne

kl. VIII A i kl. VIII B

17 – 21 maja 2021 r.  – zajęcia stacjonarne

24 i 28 maja 2021 r. – zajęcia zdalne

25-27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty.


Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie kl. I – III w tym czasie będą uczyć się w systemie stacjonarnym.

Dni, w których odbywał się będzie egzamin ósmoklasisty (tj. 25-27 maja 2021 r.), będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I – VII.  Zajęcia w oddziałach przedszkolnych w tym czasie będą realizowane zgodnie z planem.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Koroś