Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Pożegnania nadszedł czas…

23 czerwca, 2022

22 czerwca 2022r. odbyła się w naszej szkole uroczystość pożegnania uczniów klas ósmych. Przybyli na nią zaproszeni goście (Wójt Gminy Sadowne- p. W. Cyran, zastępca Wójta- p. M. Gręda, skarbnik Gminy Sadowne-p. Anna Rukat, ks. probosz Antoni Kunicki ), rodzice, nauczyciele, uczniowie klas siódmych i najważniejsi w dzisiejszej uroczystości   ósmoklasiści.

Na część oficjalną złożyły się  przemówienia p. dyrektor Małgorzaty Koroś oraz p. Wójta, ślubowanie przyszłych absolwentów naszej szkoły, przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi, wręczenie nagród za wysokie wyniki w nauce, stuprocentową frekwencję, aktywną  działalność  sportową i artystyczną.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu ósmoklasistów. Rozpoczął ją polonez,a potem były łzy  oraz podziękowania dla wychowawców, dyrekcji oraz nauczycieli, w które aktywnie włączyli się także rodzice. Na koniec swoich starszych kolegów pożegnali siódmoklasiści.

Po krótkim odpoczynku, nasi absolwenci kończyli swój ważny dzień dyskoteką.

Nie mówimy  żegnajcie, ale do zobaczenia.

Hanna Dymicka