Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Pożegnanie uczniów klasy VIII

24 czerwca, 2024

Dnia 19 czerwca o godzinie 12:00 w sali gimnastycznej w budynku nr1 zgromadzili się dyrekcja, zaproszeni goście, nauczyciele, klasy siódme, aby uroczyście pożegnać uczniów klasy ósmej – kończących edukację w naszej szkole. Absolwentom towarzyszyli dumni, a momentami nawet wzruszeni rodzice. Uroczystość rozpoczęła się od  wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu narodowego. Po wystąpieniu dyrektor szkoły Małgorzaty Koroś, wójta gminy Waldemara Cyrana oraz księdza proboszcza Antoniego Kunickiego nastąpiło, zgodnie z ceremoniałem szkoły, przekazanie sztandaru uczniom klas siódmych.  Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie ósmoklasistom nagród za najlepsze wyniki w nauce, sporcie, za pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz za działalność charytatywną. Następnie głos zabrali absolwenci, którzy w programie artystycznym, podczas którego nie zabrakło humorystycznych akcentów, wyrazili swoje podziękowania dyrekcji, gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom oraz rodzicom za trud włożony w edukację i wychowanie. Oczywiście  na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć listów gratulacyjnych dla rodziców, podziękowań za ich zaangażowanie w życie szkoły oraz pożegnania  absolwentów przez  kolegów i koleżanki z klas siódmych.

Wszystkim absolwentom gratulujemy, życzymy szybkiej adaptacji w nowych szkołach oraz wielu sukcesów na kolejnych etapach  edukacji.

Rozwijajcie skrzydła, szukajcie swoich dróg życiowych.