Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Uczniowie kl. I – III wracają do szkoły

30 kwietnia, 2021

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r., od 4 maja wracają do nauki stacjonarnej wszyscy uczniowie kl. I – III.

W związku z tym przypominam, iż podczas realizacji zajęć na terenie szkoły oraz w trakcie dowożenia dzieci, będą obowiązywać obostrzenia wprowadzone 1 września 2020 r., tj. osłona nosa i ust w autobusach oraz częściach wspólnych szkoły (szatnia, korytarz, łazienka), a przed wejściem do szkoły, dezynfekcja rąk. Dlatego też obowiązkiem rodziców jest zaopatrzenie dziecka w indywidualną osłonę (maseczkę).

Przypominam także, iż nadal obowiązują następujące wytyczne:

  1. do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji,
  2. uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa),
  3. opiekunowie nie powinni wchodzić do budynku (wyjątek stanowią opiekunowie oddziałów przedszkolnych), a w sytuacji niezbędnego wejścia, zachowują zasady:   

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Godziny pracy świetlicy szkolnej od 4 maja 2021 r. są następujące:
poniedziałek: 7:15 – 8:45, 11:30 – 14:15
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:15 – 8:45, 11:30 – 14:30

Rozkład jazdy autobusów obowiązujący od 4 maja 2021 r. zamieszczony został w zakładce „Autobusy szkolne”.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Koroś