Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Wyjątkowe ślubowanie

28 października, 2021

Z powodu pandemii nie odbyło się w ubiegłym roku ślubowanie uczniów kl. I. Jednak dzieci z obecnych klas II bardzo chciały oficjalnie dołączyć do grona uczniów naszej szkoły. Dlatego też 26 października 2021 r. odbyło się wyjątkowe spóźnione, ale szczere ślubowanie.  W obecności rodziców, po krótkim sprawdzeniu wiadomości i umiejętności szkolnych, dzieci złożyły ślubowanie na sztandar szkoły. Obiecały, że będą się pilnie uczyć i dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Następnie pani dyrektor Małgorzata Koroś, za pomocą tradycyjnego ołówka dokonała aktu pasowania każdego ucznia. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy oraz drobne upominki.

H.K., H.Ż.