Szkoła Podstawowa im. Czesława Wycecha w Sadownem

Zmiana planu w dniu 18.09.2017r.

Wrzesień 3rd, 2017

Zmiany w planie w dniu 18.09.2018r. (poniedziałek):

– klasa VIIa na 5 godz. lekcyjnej zamiast chemii  jest  język rosyjski,

– klasa VIIb na 6 godz. lekcyjnej zamiast chemii jest muzyka,

na 7 godz. lekcyjnej zamiast muzyki jest biologia,

na 8 godz. uczniowie zwolnieni do domu

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i I klasy Szkoły Podstawowej w Sadownem

Lipiec 8th, 2017

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. CZESŁAWA WYCECHA W SADOWNEM w roku szkolnym 2017/2018   wniosek o przyjęcie 2017/2018

Oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci spoza obwodu gminy do Szkoły Podstawowej w Sadownem w roku szkolnym 2017/2018  oświadczenia 2017/2018

PODANIE O PRZYJĘCIE  DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZESŁAWA WYCECHA W SADOWNEM podanie 2017/2018