Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

„Wszyscy pięknie dziś ubrani, uśmiechnięci, uczesani. Dzień ten w sercach nam zostanie, bo dziś będzie pasowanie!”

28 października, 2021

W dniu 27 października 2021r. Dzieci 6-letnie uczestniczyły w uroczystości Pasowania na Starszaka. Dzieci w galowych strojach z dumą recytowały wiersze, śpiewały piosenki, a także z uśmiechem na buzi odpowiadały na trudne „egzaminacyjne” pytania. Wzruszeni rodzice nagrodzili gromkimi brawami swoje pociechy. Kulminacyjnym wydarzeniem uroczystości było złożenie przyrzeczenia przez naszych przedszkolaków oraz pasowanie na Starszaka dokonane przez Panią Dyrektor zaczarowanym ołówkiem, które przypieczętowało wcześniej złożoną przysięgę. Wychowawczynie grup wręczyły każdemu Starszakowi piękny i kolorowy dyplom oraz medal. Dla wszystkich dzieci były to na pewno niezapomniane chwile, pełne emocji i pozytywnych wrażeń.

Wyjątkowe ślubowanie

28 października, 2021

Z powodu pandemii nie odbyło się w ubiegłym roku ślubowanie uczniów kl. I. Jednak dzieci z obecnych klas II bardzo chciały oficjalnie dołączyć do grona uczniów naszej szkoły. Dlatego też 26 października 2021 r. odbyło się wyjątkowe spóźnione, ale szczere ślubowanie.  W obecności rodziców, po krótkim sprawdzeniu wiadomości i umiejętności szkolnych, dzieci złożyły ślubowanie na sztandar szkoły. Obiecały, że będą się pilnie uczyć i dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Następnie pani dyrektor Małgorzata Koroś, za pomocą tradycyjnego ołówka dokonała aktu pasowania każdego ucznia. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy oraz drobne upominki.

H.K., H.Ż.

Pasowanie na ucznia

28 października, 2021

W dniu 26 października 2021 r. odbyło się w naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych. Po części artystycznej przygotowanej przez wychowawców klas p. Barbarę Parys – Jóźwik i p. Joannę Rosę, uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie dyrektor szkoły pani Małgorzata Koroś pasowała wszystkich na uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem. Na koniec uroczystości dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki, a cała uroczystość zakończyła się w klasach słodkim poczęstunkiem.