Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Komunikat

29 maja, 2020

Z wielką radością informujemy wszystkich uczniów naszej szkoły, iż zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców,  1 czerwca – Dzień Dziecka ogłaszamy dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dyrekcja szkoły

Małgorzata Koroś

Komunikat

22 maja, 2020

W związku z decyzją MEN o częściowym przywróceniu pracy szkół informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. zapewniamy w naszej szkole zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów kl. I – III, których rodzice muszą podjąć pracę. Zapewniamy także w okresie 25-29 maja 2020 r. konsultacje dla uczniów kl. VIII z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. W dniach 1-7 czerwca 2020 r. prowadzone będą konsultacje dla uczniów kl. IV – VIII z przedmiotów sprawiających im trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności. Przypominam również, iż dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz potrzebujących wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, organizujemy indywidualne zajęcia rewalidacyjne i dyżury pedagoga / logopedy. Ponadto w każdą środę w godz. 10:00-12:00 czynna jest biblioteka szkolna.

Placówka ze względu na organizację pracy otwarta będzie w godz. 7:30-16:30. Rodzice, którzy wyrażą chęć udziału dzieci w wyżej wymienionych zajęciach, zobowiązani są do zapoznania się z procedurą, która zamieszczona jest poniżej.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Małgorzata Koroś