Szkoła Podstawowa im. Czesława Wycecha w Sadownem

Dzieciom w Rwandzie i Burundi

Styczeń 8th, 2019

Tradycyjnie, już od 18 lat, w radosnym okresie Bożego Narodzenia, mali i więksi kolędnicy misyjni wyruszyli na wiejskie dróżki parafii Sadowne, aby kolędować. W tym roku swoją troską otoczyliśmy dzieci z dwóch maleńkich afrykańskich krajów: Rwandy i Burundi.

Ponad 60% ludności tych krajów żyje poniżej granicy ubóstwa. To bieda zmusza rodziców do tego, że zamiast do szkoły, posyłają swoje dzieci do pracy, za którą otrzymują niewielkie wynagrodzenie. Brak wody nadającej się do picia jest często przyczyną poważnych chorób, a nawet śmierci. Z wieloma problemami muszą się zmierzyć dzieci ulicy i tzw. niewidzialne dzieci, których urodzenie nie zostało odnotowane w żadnym urzędzie, a to wiąże się z pozbawieniem jakiejkolwiek ochrony ze strony państwa. Dobrze, że w krajach tych są obecni misjonarze, którzy służą im pomocą i zapewniają o tym, że dla Pana Boga są bardzo ważne. Również kolędnicy misyjni z różnych stron świata poprzez poświęcony czas, trud kolędowania, modlitwę i zebrane ofiary mogą przyczyniać się do tego, że na buziach małych mieszkańców Afryki pojawi się uśmiech. W tegoroczne kolędowanie misyjne w parafii Sadowne zaangażowało się 111 dzieci od klasy I szkoły podstawowej po III klasę gimnazjum (ze szkoły Podstawowej w Sadownem – 58 uczniów). Nasi mali misjonarze poświęcili wiele czasu, aby nauczyć się ról, przygotować stroje, gwiazdy i skarbonki. 26 grudnia 2018 r. ks. Proboszcz Stanisław Wojciechowski udzielił im specjalnego błogosławieństwa na czas kolędowania. Z pomocą swoich dobrych Aniołów Stróżów, ale też zatroskanych o ich bezpieczeństwo rodziców i opiekunów, z odwagą wyruszyli na kolędniczy szlak. Każda z 17 grup (10 z naszej szkoły) miała przydzieloną trasę. Nasi parafianie chętnie otwierali swoje domy i serca wspierając materialnie dzieci z Afryki, ale również obdarowując smakołykami małych kolędników. W Uroczystość Objawienia Pańskiego, w procesji z darami zostały złożone na ołtarzu skarbonki z ofiarami na rzecz dzieci z Rwandy i Burundi. Ta uroczysta Msza Święta w Misyjnym Dniu Dziecka była dla nas okazją na podziękowanie Bogu i ludziom za możliwość niesienia pomocy rówieśnikom z krajów misyjnych. Zebrane ofiary zostały przesłane na konto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Warszawie. Mamy nadzieję, że za rok również z odwagą i radością podzielimy się darem serca z potrzebującymi.

 Ewa Rowicka