Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

„Idą święta nie o smsie, lecz o kartce pamiętaj”!

21 grudnia, 2019

Po raz pierwszy w naszej szkole, przy współpracy z Fundacją Dbam o Mój [email protected]ęg, realizowany jest projekt pt. „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi wszystkich uczniów, a także polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. Wszyscy uczniowie z całej szkoły otrzymali kartkę bożonarodzeniową. Zadaniem uczniów jest własnoręczne napisanie kilku słów, pięknych życzeń, które chcą skierować do osoby, do której wyślą kartkę. Poprzez realizację projektu chcemy podkreślić wyjątkowość łączących nas więzi i osobistych relacji w świecie, w którym bardzo ważna rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne. Zachęcamy, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe. Pragniemy, aby najmłodsi byli świadomi różnicy pomiędzy istotą słowa pisanego własnoręcznie, a wiadomością cyfrową – wygenerowaną często z gotowych wzorów. W naturalny sposób wzrasta zaangażowanie całych rodzin na rzecz świadomego bycia bliżej siebie. To szansa by w prosty i osobisty sposób wyrazić wszystko to, co czujemy do osób najbliższych. Wysłane kartki przywołują wspomnienia i pamięć o nadawcy, za każdym razem gdy na nie spoglądamy. Miejmy nadzieję, że tradycja wysyłania kartek świątecznych na nowo odrodzi się w młodym pokoleniu, a wysłane kartki sprawia ogromną, radość odbiorcom.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego wszystkim gorąco dziękuję za aktywny udział w akcji.

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem