Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Informacja Dyrekcji szkoły

16 marca, 2020

Dyrekcja szkoły informuje, iż przez dziennik elektroniczny są przekazywane uczniom informacje dotyczące treści edukacyjnych do pracy własnej w domu. Proszę o zapoznanie się z nimi. Apeluję do rodziców o zachęcanie dzieci do pracy z tymi treściami. Szczególną prośbę kieruję do rodziców uczniów kl. VIII o mobilizowanie dzieci do utrwalania dotychczas zrealizowanego materiału nauczania oraz do rozwiązywania przykładowych testów przygotowujących do egzaminu ośmioklasisty.

Testy znajdują się na stronach internetowych:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: https://www.oke.waw.pl/