Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Kalendarz uroczystości

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I ŚWIĄT OBCHODZONYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

L.p. Uroczystość Data Osoby odpowiedzialne Uwagi
1 Inauguracja r. szk. 2018/2019    w połączeniu z 79 rocznicą wybuchu II wojny światowej 04. 09. 2018 r. Dyrekcja szkoły
2 Dzień Edukacji Narodowej 15. 10. 2018 r. P. A. Kotowski

P. S. Akonom

P. E. Dębkowska Akonom

P. M. Koroś

3 Pasowanie na ucznia kl. I,

 

 

Pasowanie dzieci do oddziału przedszkolnego

do 25. 10. 2018 r.

 

 

do 20.11.2018r.

 

P. B. Parys-Jóźwik

P. J. Frąckiewicz

 

P. T. Rostek

P. M. Klimek

P. M. Jodłowska

P. P. Tomasik

P. E. Dębkowska  Akonom

4 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę 9. 11. 2018 r. P. I. Wrzosek

P. Sz. Rosa

P. J. Giers

P. A. Gierej

P. K. Kiełek

5 Andrzejki 29.11.2018 r. Klasy 0-V:

P. G. Bala

P. G. Dębek

P. M. Konik

P. H. Żach

Klasy VI-VIII

P. D. Gałązka

P. A. Giers

P. E. Puscian

 

6 Jasełka 21.12. 2018 r. P. E. Rowicka

ks. M. Marczuk

P. M. Wódka

P. M. Klimek

7 Choinka środowiskowa 24.01. 2019 r. klasy 0-V:

P. B. Parys-Jóźwik

P. H. Żach

P. P. Tomasik

Klasy VI-VIII

P. U. Kasiak

P. M. Terciak

P. R.Majbańska

8 Dzień tolerancji Do 28 lutego 2019 r. P. M. Wódka

P. M. Zadrożna

P. M. Terciak

P. M. Jodłowska

9 Dzień języków obcych 21.03.2019 r. P. A. Kotowski

P. J. Rosa

P. M. Kotowska

P. G. Grędziak

10 Dzień Katyński 4-5/10 04.2019r P. D. Gałązka

P. Sz. Rosa

P. K. Kiełek

P. A. Gierej

P. E. Puścian

11 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 29.04./04.05.2019 r. P. R. Majbańska

P. M. Konik

P. A. Gierej

P. S. Akonom

P. G Dębek

12 Dzień Matki 25/27.05.2019 r. Edukacja wczesnoszkolna klasy 0-III

P. J. Frąckiewicz

P. H. Kobus

P. G. Bala

 

13 Dzień Dziecka 01/02.06.2019 r. P. S. Ilczuk

wszyscy nauczyciele pracujący w szkole

14 Pożegnanie Klas VIII 18-19.06.2019 r. P. I. Wrzosek

P. M. Kotowska

P. A. Kotowski

P. U. Kasiak

15 Zakończenie roku szkolnego 21. 06. 2019 r. P. M. Konik

P. M. Koroś

 

Osoby odpowiedzialne za w/w uroczystości przygotowują krótkie sprawozdanie w formie elektronicznej wraz z wybranymi zdjęciami, które będą zamieszczone na stronie internetowej.