Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Kalendarz uroczystości

25 grudnia, 2013

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I ŚWIĄT OBCHODZONYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

L.p. Uroczystość

Data

Osoby odpowiedzialne

 

Uwagi
1. Inauguracja r. szk. 2019/2020    w połączeniu z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej 02. 09. 2019 r.

poniedziałek

Dyrekcja szkoły, SU
2. Nadanie Imienia szkole 30.09.2019 r.

poniedziałek

S. Akonom

E. Dębkowska Akonom

D. Gałązka

A. Gierej

S. Rosa

M.Terciak

K.Kiełek

3. Dzień Edukacji Narodowej 16. 10. 2019 r.

środa

 

 M. Kotowska

G. Dębek

H. Dymicka

K.Kiełek

4. Dzień Papieski 23.10.2019r.

środa

Ks. M. Marczak

 

5.  

Pasowanie na ucznia kl. I,

 

08. 11. 2019 r.

piątek

 

E. Dębkowska – Akonom

G. Bala

 

6. 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę 12. 11. 2019r.

wtorek

M. Konik

S. Akonom

K. Kiełek

M.Wódka

A.Gierej

7.  

Pasowanie dzieci do oddziału przedszkolnego

 

 

26.11.2019r.

wtorek

 

T. Rostek

M. Klimek

E. Gołaszewska

P. Tomasik

J. Kowalczyk

K. Skóra

8. Andrzejki 28.11.2019 r.

czwartek

Klasy 0-V:

G. Bala

G. Dębek

P.Tomasik

Klasy VI-VIII

A. Giers

E. Puścian

G.Grędziak

9. Jasełka 19.12. 2019 r.

czwartek

E. Rowicka

M. Wódka

B.Parys-Jóźwik

ks. M. Marczak

M.Kotowska

U.Kasiak

10. Dzień Babci i Dziadka 23.01.2020r.

czwartek

T. Rostek

M. Klimek

E. Gołaszewska

P. Tomasik

11. Choinka środowiskowa 29.01.2020 r.

środa

klasy 0-V:

H. Kobus

H. Żach

M. Jodłowska

Klasy VI-VIII

D. Gałązka

S. Akonom

P. M. Terciak

 

12. Dzień tolerancji 27-28 luty 2020 r. M. Wódka

M. Zadrożna

M. Terciak

M. Jodłowska

J.Kowalczyk

13. Dzień Talentów

 

20.03.2020r.

środa

H.Żach

A. Gierej

M. Konik

H. Kobus

G. Bala

M.Klimek

I.Wrzosek

14. Dzień języków obcych 01.04.2020 r.

środa

A. Kotowski

J. Rosa

M. Kotowska

G. Grędziak

T.Rostek

E.Puścian

15. Dzień Katyński 08.04.2020r.

środa

I. Wrzosek

Sz. Rosa

K. Kiełek

H.Dymicka

E.Gołaszewska

R.Majbańska

16. Dzień Ziemi 22.04.2020r.

środa

 

S.Ilczuk

S.Akonom

P.Tomasik

17. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 04.05.2020r.

poniedziałek

D. Dałązka

R. Majbańska

Sz. Rosa

K. Kiełek

U. Kasiak

K.Skóra

18. Spotkania autorskie i narodowe czytanie A. Gierej

M. Klimek

M. Terciak

19. Dzień Matki 26.05.2020r.

wtorek

Edukacja wczesnoszkolna klasy 0-III

J. Rosa

B. Parys-Jóźwik

20. Dzień Dziecka/Dzień Sportu 01.06.2020 r.

poniedziałek

A.Gałecka

A.    Giers

S. Ilczuk

wszyscy nauczyciele pracujący                  w szkole

21. Pożegnanie Klas VIII 24.06.2020 r.

środa

 A. Kotowski

U. Kasiak

D. Gałązka

S. Akonom

22. Zakończenie roku szkolnego 26. 06. 2020 r.

piątek

M. Koroś

M. Konik

M.Zyśk

Samorząd Uczniowski