Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Powrót uczniów kl. I – III do szkoły

15 stycznia, 2021

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

W dniu 18 stycznia 2021 r. rozporządzeniem MEiN zostaje częściowo zniesione ograniczenie funkcjonowania pracy szkoły. Uczniowie kl. I – III wracają do zajęć stacjonarnych realizowanych w szkole. Przywrócona zostaje także praca świetlicy i stołówki szkolnej oraz sposób dowożenia uczniów do placówki. Przez cały czas realizowane są zajęcia w oddziałach przedszkolnych.

W związku z tym przypominam, iż podczas realizacji zajęć na terenie szkoły oraz w trakcie dowożenia dzieci, będą obowiązywać obostrzenia wprowadzone 1 września 2020 r., tj. osłona nosa i ust w autobusach oraz częściach wspólnych szkoły (szatnia, korytarz, łazienka), a przed wejściem do szkoły, dezynfekcja rąk. Dlatego też obowiązkiem rodziców jest zaopatrzenie dziecka w indywidualną osłonę (maseczkę, przyłbicę).

Przypominam także, iż:

  1. do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji,
  2. uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa),
  3. opiekunowie nie powinni wchodzić do budynku (wyjątek stanowią opiekunowie oddziałów przedszkolnych), a w sytuacji niezbędnego wejścia, zachowują zasady:   

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Rozkład jazdy autobusów obowiązujący od 18 stycznia 2021 r. zamieszczony został w zakładce „Autobusy szkolne”.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Małgorzata Koroś

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem