Szkoła Podstawowa im. Czesława Wycecha w Sadownem

Praca szkoły w dniach 8.04-23.04.19r.

Kwiecień 4th, 2019

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Sadownem informuje, iż w związku z rekolekcjami wielkopostnymi oraz odbywającymi się w szkole egzaminami ośmioklasisty i uczniów kl. III gimnazjum, jak również przystąpieniem nauczycieli do akcji strajkowej (w dniu 08.04.2019), praca szkoły w najbliższym czasie będzie odbywać się następująco:

8 kwietnia 2019 r. – rekolekcje wielkopostne – dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Udział uczniów we mszy św.:

– o godz. 10:45 – uczniowie kl. IV – VIII – zorganizowany dojazd uczniów przez gminę

– o godz. 12:00 – uczniowie kl. 0 – III – dojazd uczniów we własnym zakresie z rodzicami.

W dniu 8 kwietnia 2019 r. w oddziałach przedszkolnych będzie odbywać się dyżur w godz. 7:30 – 13:00. Dowóz dzieci we własnym zakresie.

9 kwietnia 2019 r. – rekolekcje wielkopostne – zajęcia odbywają się od godz. 8:00 do 13:00., w tym udział uczniów we mszach św. W tym dniu w oddziałach przedszkolnych będą odbywać się zajęcia w godz. 7:30 – 16:30.

10 – 11 kwietnia 2019 r. – zajęcia  w szkole i oddziałach przedszkolnych przebiegać będą zgodnie z planem.

Z rozkładem jazdy autobusów uczniowie zostaną zapoznani na bieżąco.

Od dnia 12 do 23 kwietnia 2019 r. czas trwania egzaminów oraz czas wiosennej przerwy świątecznej. Są to dni wolne od zajęć szkolnych.

W dniach od 12 do 17 kwietnia 2019 r. w świetlicy szkolnej będą odbywać się dyżury nauczycieli od godz. 8:00 do 13:00.  W dniach tych w oddziałach przedszkolnych będą odbywać się dyżury nauczycieli zgodnie ze złożonymi deklaracjami rodziców.

W sytuacji zaistnienia innych zmian niż wymienione wyżej, będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Za utrudnienia przepraszamy