Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Praca szkoły

13 grudnia, 2015

Praca szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Godziny przyjęć dyrektora szkoły

Poniedziałek

Wtorek

Środa Czwartek Piątek
   9:00 – 13:30   11:00 – 15:00 9:00 – 13:30   9:00 –  15:00  9:00 – 14:00

 

Sekretariat

Sekretariat w budynku nr 1 i 2 czynny codziennie w godzinach: 7.30 – 15.30.

Pedagog budynek nr 1

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:55 – 13:30    10:00 – 15:20    10:00 – 15:20    7:55 – 13:30    8:00 – 13:30

 

Pedagog budynek nr 2

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10:30 – 15:30    8:00 – 13:00    8:00 – 13:35    10:00 – 14:45    10:00 – 14:30

 

Logopeda

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:45 – 13:45 8:00 – 11:30 ZS-P Grabiny

12:30 – 13:30

9:30 – 14:30 9:30 – 12:30 8:30-10:00 Przedszkole Sadowne

10:30 – 13:30

 

 Pielęgniarka

    Gabinet czynny w godzinach : 8.00 – 14.00

   (pomieszczenie znajduje się w dawnym budynku internackim)

 

Biblioteka budynek nr 1

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10:20 – 13:30 10:25 – 13:30 10:40-14:00 10:40 – 14:00 10:25 – 12:30

Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki

Biblioteka budynek nr 2

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  8:00 – 8:45 8:00-10:35 8:45-14:30 9:40-13:00 10:35-13:35

 

     Świetlica budynek nr 1

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godzinach :

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00 – 8:45

11:30 – 15:30

7:10 – 8:45

11:45 – 15:30

7:00 – 8:50

11:30 – 15:30

7:10 – 9:00

11:40 – 14:40

7:10 – 8:55

11:30 – 14:40

Posiłki wydawane są w godzinach:

Śniadanie – 8:30 – 9:00 w stołówce szkolnej SP (oddział przedszkolny)

Obiady: 11.30 – 12.50 w stołówce szkolnej SP i ZSP

Podwieczorek: 14:30-15:00 w stołówce szkolnej SP (oddział przedszkolny)

 

    Świetlica budynek nr 2

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00 – 8:00

13:30-15:40

7:10 – 8:45

12:50-15:30

7:00 – 8:00

12:50-15:35

7:10 – 8:50

12:50-14:40

7:00 – 7:50

12:50-14:40

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe 10-23 luty 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

  1. 14 października 2019r. – poniedziałek
  2. 2 stycznia 2020r. – czwartek
  3. 3 stycznia 2020r. – piątek
  4. 21,22,23 kwietnia 2020r. –wtorek, środa, czwartek – egz. ósmoklasisty
  5. 12 czerwca 2020r. – piątek

 

Kalendarz zebrań rodziców w szkole 

w roku szkolnym 2019/2020: 

 

1.Indywidualne  spotkania rodziców z dyrektorem  szkoły:

Dzień tygodnia Godzina
Poniedziałek 9:30 -13:30
Wtorek 11:00-15:00
Środa 9:00-13:30
Czwartek 9:00-15:00
Piątek 9:00-14:00

2.Terminy spotkań rodziców z nauczycielami:

Termin Dzień tygodnia Godzina Forma spotkania
18 września 2019r. środa 16:00 wywiadówka
23 października  2019r. środa 15:30-16:30 „dzień otwarty”
20 listopada 2019r. środa 16:00 wywiadówka śródokresowa
18 grudnia 2019r. środa 15:30-16:30 „dzień otwarty”
– przekazanie informacji rodzicom i uczniom
o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiedniej lub nagannej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
5 lutego 2020r. środa 16.00 wywiadówka semestralna
18 marca 2020r. środa 15:30-16:30 „dzień otwarty”
15 kwietnia 2020r. środa 16.00 wywiadówka śródokresowa
20 maja 2020r środa 15:30-16:30 „dzień otwarty”
przekazanie informacji rodzicom i uczniom
o przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych     z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiedniej lub nagannej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
3 czerwca 2020r. środa 15:30-16:30 „dzień otwarty”
przekazanie informacji rodzicom i uczniom o przewidywanych  rocznych  ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

3.Inne formy kontaktów rodziców ze szkołą:

1)  kontakt telefoniczny: (nr tel. 25 675-32-08) budynek SP I, (nr tel. 25 675-35-61) budynek SP II

2) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców ucznia z nauczycielem na spotkanie (np. podczas tzw. „okienek” lub przed i po zajęciach lekcyjnych).