Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Praca szkoły

Kalendarz spotkań rodziców w szkole

w roku szkolnym 2018/2019

 

 1. Terminy spotkań rodziców z nauczycielami

 Zebranie z rodzicami – 26.09.2018 r. godz. 16.00

 1. Konsultacje indywidualne dla rodziców i uczniów – dyżury nauczycieli –

     24.10.2018 r. godz. 16.00- 17.00

 1. Omówienie wyników nauczania – zebranie śródokresowe – 21.11.2018 r.
 2. Konsultacje indywidualne dla rodziców i uczniów – dyżury nauczycieli –

     12.12.2018 r. godz. 16.00- 17.00 – przekazanie informacji rodzicom i uczniom    

     o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć

     edukacyjnych oraz śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Podsumowanie wyników klasyfikacji po pierwszym semestrze – zebranie

    półroczne – 13.02.2019 r. godz. 16.30/17:00.

 1. Konsultacje indywidualne dla rodziców i uczniów – dyżury nauczycieli –

    13.03.2019 r. godz. 16.00- 17.00

 1. Omówienie wyników nauczania – zebranie śródokresowe

     – 03.04.2019 r. godz. 16.00.

 1. Konsultacje indywidualne dla rodziców i uczniów – dyżury nauczycieli –

    15.05.2019 r. godz. 16.00- 17.00 – przekazanie informacji rodzicom i uczniom o

    przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

    oraz rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Konsultacje indywidualne dla rodziców i uczniów – dyżury nauczycieli –

       05.06.2019 r. godz. 16.00- 17.00.

 Indywidualne spotkania rodziców z dyrektorem szkoły:

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
   10:00 – 11:00

13:30 – 15:00

  10:00 – 13:30 9:00 – 11:00

13:30 – 15:30

  9:00 –  15:00 11;00–12;00

13:00-15:00

 

oraz w dni spotkań rodziców z nauczycielami.

 

III. Inne formy kontaktów rodziców ze szkołą:

 

 1. kontakt telefoniczny (nr tel. 25 6753 208)
 2. w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców u cznia z nauczycielem na spotkanie.