Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Praca szkoły

13 grudnia, 2015

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

L.p.Dni ustawowo wolne od pracyData
1Dzień Edukacji Narodowej14 października 2021 r.
2Wszystkich Świętych1 listopada 2021 r.
3Zimowa przerwa świąteczna23–31 grudnia 2021 r.
4Nowy Rok1 stycznia 2022 r.
5Święto Trzech Króli6 stycznia 2022r.
6Ferie zimowe31.01.2022 r. – 13.02.2022 r.
7Wiosenna Przerwa Świąteczna14 -19 kwietnia 2022 r.
8Święto Pracy1 maja 2022 r.
9Święto Konstytucji Trzeciego Maja3 maja 2022 r.
10Boże Ciało16 czerwca  2022 r.
11Ferie letnie25 czerwca 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.
Dodatkowe  dni wolne ustalone przez szkołę:
  • 15 października 2021 r. – piątek
  • 12 listopada 2021 r. – piątek
  • 7 stycznia 2022 r. – piątek
  • 2 maja 2022 r. – poniedziałek
  • 24 – 26 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty – wtorek, środa, czwartek
  • 17 czerwca 2022r. – piątek

Rekolekcje adwentowe                – 13, 14 grudnia 2021 r.

Rekolekcje wielkopostne – 4, 5 kwietnia 2022 r.

Zaproponowane dodatkowe dni wolne są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla klas 1-8 i oddziałów przedszkolnych. Nie są dniami wolnymi od zajęć opiekuńczo – wychowawczych.  Szkoła w tych dniach organizuje zajęcia w miarę potrzeb, ustalając dyżury nauczycieli i wychowawców oddziałów przedszkolnych.

Kalendarz Zebrań Rodziców w Szkole

w roku szkolnym 2021/2022 

1.Terminy spotkań rodziców z nauczycielami:

TerminDzień tygodniaGodzinaForma spotkania
20 października 2021r.środa15:30-16:30„dzień otwarty”- spotkanie                         stacjonarne *
17 listopada 2021r.środa16:00wywiadówka śródokresowa- stacjonarna*
15 grudnia 2021r.środa15:30-16:30„dzień otwarty”- spotkanie stacjonarne *
– przekazanie informacji rodzicom i uczniom
o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych                       z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiedniej lub nagannej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
16 lutego 2022r.środa16.00wywiadówka okresowa* stacjonarna
16 marca 2022r.środa15:30-16:30„dzień otwarty”- spotkanie stacjonarne *
27 kwietnia 2022r.środa16.00wywiadówka śródokresowa- stacjonarna*
18 maja 2022rśroda15:30-16:30„dzień otwarty”- spotkanie stacjonarne *
przekazanie informacji rodzicom i uczniom
o przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych                      z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiedniej lub nagannej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
08 czerwca 2022r.środa15:30-16:30„dzień otwarty” – spotkanie stacjonarne*
przekazanie informacji rodzicom i uczniom o przewidywanych  rocznych  ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

* w przypadku wystąpienia pandemii wywiadówki i „ dni otwarte” odbywać się będą on-line za pomocą aplikacji Teams.

2. Indywidualne  spotkania rodziców z dyrektorem  szkoły:

Dzień tygodniaGodzina
Poniedziałek10:00 -14:00
Wtorek9:30-13:30
Środa9:00-11:00
Czwartek9:00-14:30
Piątek9:30-11:30

3. Inne formy kontaktów rodziców ze szkołą:

1)  kontakt telefoniczny: (nr tel. 25 675-32-08) budynek SP I,                                                             (nr tel. 25 675-35-61) budynek SP II ,                                                                                                                      2) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców ucznia z nauczycielem na spotkanie (np. podczas tzw. „okienek” lub przed i po zajęciach lekcyjnych).

Zaproponowane dodatkowe dni wolne są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla klas 1-8 i oddziałów przedszkolnych. Nie są dniami wolnymi od zajęć opiekuńczo – wychowawczych.  Szkoła w tych dniach organizuje zajęcia w miarę potrzeb, ustalając dyżury nauczycieli i wychowawców oddziałów przedszkolnych.