Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Przodkom winniśmy pamięć, a Ojczyźnie –miłość…

13 listopada, 2019

W dniu 12 listopada  2019r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły, pani Małgorzata Koroś, która powitała zaproszonych gości, uczniów, nauczycieli oraz wprowadziła wszystkich w atmosferę tego patriotycznego święta.

Po części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Pociąg do wolności”, który  w bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawił losy naszej Ojczyzny począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918. Pociąg historii zatrzymywał się na stacjach: Niewola, Powstania narodowe, I wojna światowa, Wolność. Występ wzbogaciły pieśni patriotyczne, m.in. „Rota”, „Przybyli ułani”, „Piechota’, „Biały krzyż”.

11 listopada 1918r. odzyskaliśmy niepodległość, a Rzeczpospolita powróciła na mapę Europy. Dzięki temu mamy dziś szczęście dorastać w wolnym kraju. Pamiętajmy jednak o tym, że przodkom winniśmy pamięć, a Ojczyźnie – miłość.

Tymi słowami zakończono podróż do przeszłości.

W drugiej części uroczystości pan Sławomir Akonom przedstawił prezentację „Kazimierz Stefanowicz 1914-1986. Opowieść o szlachetnym człowieku”. Wspomniana prezentacja jest zwieńczeniem rozmów przeprowadzonych z rodziną Stefanowiczów, wywiadów z dawnymi pracownicami pana Kazimierza oraz mieszkańcami Sadownego. W pracy wykorzystano fragmenty spisanych wspomnień. Całość dopełniły archiwalne fotografie oraz zdjęcia wykonane podczas objazdu naukowego do miejsc związanych z jego życiem.

Kazimierz Stefanowicz to żołnierz września 1939r., więzień niemieckich obozów koncentracyjnych (Dachau, Gusen) i sowieckich łagrów (Tuła, Stalinogorsk). Podczas okupacji legendarny dowódca IV rejonu Armii Krajowej „Myszyniec”. W powojennej, trudnej rzeczywistości oddany farmaceuta. Jego cały życiorys jest bezcenną lekcją patriotyzmu i szacunku do drugiego człowieka. Miał świadomość tego, jak niezwykłą wartością jest Ojczyzna i rodzina. W Sadownem jest patronem jednej z ulic, której mieszkańcy byli wśród gości zaproszonych na akademię.

W uroczystości wziął również udział wraz z małżonką syn pana Kazimierza-Stanisław Stefanowicz.

Coroczne uczestnictwo w obchodach Święta Niepodległości to wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnym kraju, a także znak naszego patriotyzmu, przywiązania do historii.

Mariola Konik, Sławomir Akonom