Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Rada

Andryszczyk Małgorzata

Religia

Bala Grażyna

Edukacja wczesnoszkolna

Dębek Grażyna

Matematyka

Dębkowska Akonom Elżbieta

Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia rewalidacyjne
Wychowanie fizyczne

Giers Andrzej

Wychowanie fizyczne

Gołaszewska Ewa

Obowiązki nauczyciela dzieci 6 – letnich w przedszkolu
Edukacja wczesnoszkolna
Obowiązki wychowawcy w świetlicy

Ilczuk Sylwia

Edukacja wczesnoszkolna
Przyroda
Obowiązki wychowawcy w świetlicy
Kierownik świetlicy

Jodłowska Maria

Zajęcia rewalidacyjne
Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjny)

Klimek Małgorzata

Obowiązki nauczyciela dzieci 6 – letnich w przedszkolu
Obowiązki bibliotekarza
Obowiązki wychowawcy w świetlicy

Kobus Hanna

Edukacja wczesnoszkolna

Konik Marek

Matematyka
Technika
Zajęcia komputerowe
Informatyka

Konik Mariola

Język polski

Koroś Małgorzata

Muzyka
Plastyka

Kotowski Arkadiusz

Język angielski

Krzemińska Agnieszka

Język angielski
Język polski

Parys – Jóźwik Barbara

Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia rewalidacyjne

Rosa Joanna

Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski

Rosa Szymon

Historia
Obowiązki wychowawcy w świetlicy

Rostek Teresa

Obowiązki nauczyciela dzieci 6 – letnich w przedszkolu
Obowiązki wychowawcy w świetlicy

Rowicka Ewa

Religia

Tomasik Krystyna

Przyroda
Język rosyjski
Wychowanie do życia w rodzinie

Wódka Maria

Zajęcia rewalidacyjne
Obowiązki pedagoga

Zadrożna Magdalena

Obowiązki logopedy

Żach Halina

Edukacja wczesnoszkolna