Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Ważna informacja dla rodziców

Sierpień 23rd, 2019

Informujemy, że rodzice uczniów, którzy chcą korzystać z obiadów refundowanych z GOPS-u powinni zgłosić się do placówki GOPS do 31 sierpnia 2019 r.

w celu złożenia właściwych dokumentów.