Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Dofinansowanie obiadów w szkole

30 sierpnia, 2022

Informujemy, że prawo do dofinansowania obiadów z GOPS- u przysługuje dziecku w rodzinie, której dochód nie przekracza 900 zł netto. Zainteresowanych prosimy o złożenie wniosku i stosownych dokumentów w siedzibie GOPS w Sadownem lub Stoczku.

Z poważaniem

Kierownik świetlicy

Sylwia Ilczuk

Rozpoczynamy rok szkolny 2022/2023

30 sierpnia, 2022

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Sadownem informuje, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022 r.

Harmonogram uroczystości:

700– 800  – Przyjazd uczniów bezpośrednio do Kościoła (zgodnie z rozkładem jazdy autobusów)

8 00  – Msza Święta w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Sadownem dla wszystkich uczniów / dzieci szkoły

900 – Przejście do Gminnej Hali Sportowej

910 – Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

930 – spotkania w salach lekcyjnych z wychowawcami klas (budynek nr 1 kl. 0-III, budynek nr 2 kl. IV – VIII)

Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy, a uczniów kl. IV – VIII obowiązuje zmiana obuwia (obuwie lekkie na jasnej podeszwie).

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Małgorzata Koroś

Rozkład jazdy autobusów

30 sierpnia, 2022

*Rozkład jazdy autobusów szkolnych dla SP Sadowne w roku szk. 2022/2023

od dnia 01-02 września 2022r.

Czwartek – 01.09.2022r.

Przyjazd do Kościoła

7:00 Sojkówek, 7:05 Wilczogęby, 7:10 Płatkownica,Płatkownica k/młyna, Płatkownica 50,  7:15  Sadoleś  II most,                          7:20 Sadoleś, Kocielnik,  7:25 Morzyczyn Włóki, 7:30 Morzyczyn Włość, 7:35 Płatkownica Agrola          DAR-BUS

7:10  Polkowo, Mrozowa Wola, 7:15 Zieleniec od torów do „50”,  Zieleniec szkoła,   Zieleniec k/tartaku,  7:25 Krupińskie,  7:30 Ocięte, Ocięte „obwodnica CPN”                               G                                                  

7.20  Bojewo,  7:25 Orzełek, Kolonia Złotki, 7:30 Kołodziąż – Ukazy, 7:35 Kołodziąż, 7:40 Sokółka                DAR-BUS                                                                                                        

Odjazd ze szkoły

10:30-10:45 Sojkówek, Wilczogęby,  Płatkownica,Płatkownica k/młyna, Płatkownica 50,   Sadoleś  II most, Sadoleś, Kocielnik,  Morzyczyn Włóki, Morzyczyn Włość, Płatkownica Agrola, Sadoleś przystanek                       DAR-BUS

10:30-10:45  Polkowo, Mrozowa Wola,  Zieleniec od torów do „50”,  Zieleniec szkoła,   Zieleniec k/tartaku,  Krupińskie, Ocięte, Ocięte „obwodnica CPN”            G                                                  

10.30- 10:45  Sokółka, Kołodziąż, Bojewo, Kołodzią – Ukazy, Kolonia Złotki, Orzełek                               DAR-BUS

Piątek – 02.09.2022r.

Przyjazd

6:50 Sojkówek, 6:55 Wilczogęby, 7:00 Płatkownica koło młyna,  Płatkownica 50, 7:05 Płatkownica Agrola, 7:10 Sadoleś 

          przystanek                                                                                                                                                     DAR-BUS

7:10   Polkowo, Mrozowa Wola,7:15 Zieleniec od torów  do „50                                                                     G

7.20  Bojewo,  7:25 Orzełek, Kolonia Złotki, 7:30 Kołodziąż – Ukazy, 7:35 Kołodziąż, 7:40 Sokółka                DAR-BUS                                                                                                        

7:20 Sadoleś, 7:25 Kocielnik, 7:30 Morzyczyn, 7:35 Płatkownica (50), 7:40 Sadoleś  II most         DAR-BUS

7:30 Zieleniec szkoła, Zieleniec k/tartaku, 7:35 Krupińskie, 7:40 Ocięte, Ocięte  „obwodnica CPN”                G

Odjazd

13:00 Sojkówek, Wilczogęby, Płatkownica k/młyna, Płatkownica 50, Agrola, Sadoleś przystanek    DAR-BUS                                                                            

13:00  Polkowo, Mrozowa Wola, Zieleniec od torów do „50”,                    G

13:00  Sokółka, Kołodziąż, Bojewo, Kołodzią – Ukazy, Kolonia Złotki, Orzełek                                 DAR-BUS

13: 20 Zieleniec szkoła, Zieleniec k/tartaku,  Krupińskie,Ocięte, Ocięte  „obwodnica CPN”                           G

13:50  Sadoleś  II most , Sadoleś,   Kocielnik,   Morzyczyn,    Płatkownica (50)                                       DAR-BUS