Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Dofinansowanie obiadów w szkole

30 sierpnia, 2022

Informujemy, że prawo do dofinansowania obiadów z GOPS- u przysługuje dziecku w rodzinie, której dochód nie przekracza 900 zł netto. Zainteresowanych prosimy o złożenie wniosku i stosownych dokumentów w siedzibie GOPS w Sadownem lub Stoczku.

Z poważaniem

Kierownik świetlicy

Sylwia Ilczuk