Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

21 lutego, 2023

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda w Sadownem informuje,

że w dniach 1 – 17 marca 2023 r. odbędzie się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2023/2024 do klasy I

oraz oddziału przedszkolnego (dzieci 5-letnie urodzone w 2018 r.)

Rodzice dzieci 6-letnich deklarują kontynuację pobytu w oddziale.

Podania, wnioski i deklaracje będą dostępne w sekretariacie szkoły

oraz na stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja”.

Gminny etap Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

10 lutego, 2023

Dnia 9.02.2023r. w naszej szkole odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności turniej służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Organizatorem turnieju był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sadownem pod patronatem Wójta Gminy Waldemara Cyrana.

Rywalizacja odbywała się w trzech grupach wiekowych:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych z klas I – IV

II grupa – uczniowie szkół podstawowych z klas V – VIII.

III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W eliminacjach wzięły udział reprezentacje szkół podstawowych: SP w Sadownem, SP w Grabinach, NSP w Kołodziążu, NSP w Orzełku oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem. Łącznie w eliminacjach gminnych wzięło udział 35 uczestników.

Uczestnicy eliminacji mieli do rozwiązania test z wiedzy pożarniczej składający się z 30 pytań.

W przypadku takiego samego wyniku punktowego decydowała dogrywka.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz puchary i wezmą udział w eliminacjach powiatowych w marcu w Węgrowie.

Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów:

w grupie I

  • Monikę Gałązkę
  • Jasia Suskiego
  • Bryana Korosia

w grupie II

  • Szymona Zawistowskiego
  • Zofię Cyran

Noworoczny Turniej w Piłkę Ręczną o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Wójta Gminy Sadowne

9 lutego, 2023

W dniu 8 lutego 2023 r. odbyło się w naszej szkole podsumowanie Noworocznego Turnieju w Piłkę Ręczną o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Wójta Gminy Sadowne. Rozgrywki rozpoczęły się 11 stycznia, klasy prowadziły rywalizację w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – kl. IV – VI (dziewczęta i chłopcy)

II kategoria – kl. VII – VIII (dziewczęta i chłopcy)

Wyniki przedstawiają się następująco:

Dziewczęta klasy IV – VI:

I miejsce – klasa VIA

II miejsce – klasa VA

III miejsce – klasa VB

IV miejsce – klasa VIB

V miejsce – klasa IVA

VI miejsce – klasa IVB

Chłopcy klasy IV – VI:

I miejsce – klasa VIA

II miejsce – klasa VIB

III miejsce – klasa VB

IV miejsce – klasa IVB

V miejsce – klasa VA

VI miejsce – klasa IVA

Dziewczęta klasy VII – VIII:

I miejsce – klasa VIIA

II miejsce – klasa VIIIB

III miejsce – klasa VIIIA

Chłopcy  klasy VII – VIII:

I miejsce – klasa VIIIB

II miejsce – klasa VIIA

III miejsce – klasa VIIIA

Oprócz rozgrywek międzyklasowych przez cały turniej prowadzony był ranking na najlepszą i najlepszego zawodnika w wyżej wymienionych kategoriach. W kategorii I dziewcząt wygrała Zofia Cyran, a w kategorii chłopców Damian Gałązka. Natomiast w kategorii II dziewcząt najlepszą zawodniczką okazała się Julia Rucińska, a wśród chłopców zwyciężył Adam Gałązka. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za wzięcie udziału w turnieju, a zwycięzcom gratulujemy!

Serdeczne podziękowania składamy przede wszystkim Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego p. Adamowi Struzikowi oraz p. Elżbiecie Lanc za objęcie naszego turnieju honorowym patronatem, za puchary i nagrody oraz wsparcie szkoły podstawowej w postaci sprzętu sportowego.

Panu Waldemarowi Cyranowi, Wójtowi Gminy Sadowne za zakup medali i statuetek dla uczniów, p. dyrektor Małgorzacie Koroś za pomoc w organizacji turnieju oraz księdzu Piotrowi Pędzichowi za sprawne sędziowanie.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Aldona Gałecka

Andrzej Giers