Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

16 maja, 2023

„…dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy…..”

            Wzorem ubiegłych lat, w naszej szkole obchodziliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademia z tej okazji zorganizowała w dniu 28.04.2023r. młodzież z klas V, VI, VIII.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem  sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły pani Małgorzata Koroś, która nakreśliła rys historyczny wydarzeń z 1791 roku i ich szczególne znaczenie dla Polski i Europy. Jej przemówienie wzbogaciło wystąpienie proboszcza Parafii Sadowne Antoniego Kunickiego, zastępcy wójta gminy Sadowne Marcina Grędy i przewodniczącego Rady Gminy Tomasza Szymanika.

Po oficjalnej części uroczystości młodzież przeniosła widzów do biblioteki szkolnej, gdzie  wcieleni w postacie książek uczniowie przedstawili wydarzenia towarzyszące tworzeniu pierwszej w Europie Konstytucji. Po czym uwaga uczniów skupiła się na wartościowej prezentacji ukazującej miejsca, w których toczyły się wydarzenia  z 3 maja przed 232 laty. Bardzo podniosłym akcentem uroczystości był przepięknie wykonany przez uczennice taniec z flagami.

 Była to niewątpliwie dla uczniów jedna z wielu form nauki historii Polski, a dla dorosłych jej przypomnienie. Młodzi wykonawcy z naszej szkoły zostali nagrodzeni dużymi brawami przez widzów, wśród których można było dostrzec zaproszonych gości, pracowników  szkoły, rodziców, przyjaciół szkoły, lokalne media, młodzież i dzieci.

Serdecznie dziękujemy za trud włożony w przygotowanie programu artystycznego .

Grażyna Wódka

Aneta Popowska-Filipiak

Sławomir Akonom

Marcin Ilczuk

Sylwia Ilczuk