Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Dzień Patrona Szkoły

5 października, 2023

  Tradycją naszej szkoły stało się, że 29 września obchodzimy Dzień Patrona. W tym roku  Msza Święta w intencji społeczności szkolnej została odprawiona na terenie dawnej gajówki Klin. Jest to miejsce narodzin bł. ks. Edwarda Grzymały. Po zakończonej eucharystii życiorys ks. Edwarda przedstawiła dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadownem p. Małgorzata Koroś. Ksiądz proboszcz Antoni Kunicki rozwinął  wypowiedź pani dyrektor, kładąc akcent na duchowość  Błogosławionego. Pan Sławomir Akonom zapoznał zgromadzonych z miejscem narodzin księdza Edwarda a następnie przytoczył akt urodzenia naszego Patrona. Z kolei uczniowie szkoły zaśpiewali dwa utwory : ,,Pieśń ku czci bł ks. Edwarda” oraz ,,Szczęśliwa rodzina z Markowej”. Od wielu lat wiedzę o księdzu Grzymale przybliża uczniom p. Akonom. Dużą popularnością wśród zgromadzonych cieszył się konkurs wiedzy, wzorowany na znanym teleturnieju ,, Jeden z dziesięciu”. W rywalizacji wzięło udział 11 zawodników. Każdy z uczestników konkursu otrzymał atrakcyjne nagrody.  Po uroczystości uczniowie udali się do szkoły.

  Klasy młodsze ten dzień uczciły 2 października. Spotkanie na sali gimnastycznej rozpoczęła p. dyr. Małgorzata Koroś, przedstawiając sylwetkę błogosławionego i jego charyzmat. Wspólnie zaśpiewaliśmy Barkę. W dalszej części uroczystości wsłuchaliśmy się w słowa ks. Piotra Pędzicha o miłości Bożej. Nie obyło się bez cukierków, wszak to urodziny patrona szkoły. Pieśń o błogosławionym Edwardzie zaśpiewał Karol Bocian.

  Wiele radości przyniosło zebranym rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Ziemia księdza Edwarda”. Zwyięzcy i wyróżnieni zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami, rozwijającymi ich talenty plastyczne. Spotkanie zakończyła piosenka „Miłość Twa” w wykonaniu uczniów klasy IIa.   Myślę, że te dni pozostaną miłym wspomnieniem dla naszej społeczności.