Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Dyrektorzy

10 grudnia, 2013

Z kart historii

Kadra kierownicza szkoły w latach 1918-1983

Stanisław Rytel  1918-1939

(kierownik szkoły) 

Stanisław Iwaniuk 1939-1949

(kierownik szkoły i I dyr gimnazjum) 

Stanisław Ciąćka 1946-1947

(II dyr gimnazjum)

Władysław Rojkowski 1947-1949

(III dyr gimnazjum)

Dionizy Szabelski 1949-1950

(IV dyr 11-letniej  szk. ogólnokształcącej)

Henryk Nawrocki 1950-1952

(V dyr 11-letniej  szk. ogólnokształcącej)

Helena Puścion 1952-1958

(VI dyr 11-letniej  szk. ogólnokształcącej)

Stanisław Dragan 1958-1966

(VII dyr 11-letniej  szk. ogólnokształcącej)

Edward Sówka  1966-1969

VIII dyrektor szkoły podstawowej

Ewa Ciechanowska 1969-1971

IX dyrektor szkoły podstawowej 

Bogusław Kić 1971-1973

X dyrektor szkoły podstawowej

Bogusław Kić 1973-1983

XI dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej

z-ca dyr. Barbara Giers 1973-1977

z-ca dyr. Wiesław Gąska 1977-1979

z-ca dyr. Wojciech Ogonowski 1980-1983

z-ca dyr. Eugeniusz Kosson 1974-1984

Wojciech Ogonowski 1983-1984

XII dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej

z-ca dyr. Janina Kowalczyk 1983-1984

Barbara Giers 1984-1987

XIII dyrektor szkoły podstawowej

z-ca dyr. Janina Kowalczyk 1984-1987

Janina Kowalczyk 1987-1988

XIV dyrektor szkoły podstawowej

z-ca dyr. Barbara Wróbel

Barbara Giers 1988-1999

XV dyrektor szkoły podstawowej

z-ca dyr. Janina Kowalczyk 1988-1999

Szymon Rosa 1999-2004

XVI dyrektor szkoły podstawowej

Jadwiga Frąckiewicz 2004-2010

XVII dyrektor szkoły podstawowej

 

 

Małgorzata Koroś 2010-

XVIII dyrektor szkoły podstawowej

 

Źródło: kronika szkolna