Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

27 marca, 2023

,, Jeden bochenek chleba wystarczał często, żeby uratować życie. Ale jeden bochenek często stawał się też przyczyną śmierci całych polskich rodzin, całych żydowskich rodzin. Ocalało 200 do 300 tysięcy Żydów. Żaden z nich nie miałby szansy ocaleć bez pomocy Polaków, bez pomocy takich rodzin jak rodzina Lubkiewiczów, jak pan Leon, pani Marianna, Stefan – ich syn, jak Polacy, którzy w Sadownem, w powiecie węgrowskim i tak wielu innych powiatach tej pomocy udzielali ‘’.

                                                                                         Premier  Mateusz Morawiecki

                                                                                                 Sadowne, 24.03.2019 r.

    Dnia  24 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.  Na uroczystość przybyli: wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran, zastępca wójta p. Marcin Gręda, p. Małgorzata Koroś –  dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadownem im. bł. ks. Edwarda Grzymały wraz z uczniami i harcerzami 123 Drużyny Harcerskiej ,, Włóczykije”, kustosz Centrum Łowiectwa  i Leśnictwa im. Profesora Z. Jasińskiego w Sadownem – p. Krzysztof Kądziela, p. Sławomir Chyliński – redaktor naczelny portalu Info Sadowne, pracownicy GOK w Sadownem. Gospodarzem spotkania była p. Ewa Piórkowska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem. Zebranych powitał wójt Gminy Sadowne – p. Waldemar Cyran, który uzmysłowił  znaczenie tego święta dla lokalnych społeczności.

     O Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, Instytucie Pileckiego, programie ,, Zawołani po imieniu’’ i wystawie opowiedział p. Sławomir Akonom. Projekt przywraca pamięć,  zbiorowej świadomości, tych Polaków, którzy za okazaną pomoc ,,starszym braciom w wierze” ponieśli śmierć. Prelegent przybliżył  sylwetki ,,Zawołanych”, upamiętnionych przez Instytut Pileckiego i podkreślił wartość ich cierpienia. Pierwszymi upamiętnionymi w tym projekcie byli Marianna, Leon i  Stefan Lubkiewiczowie z Sadownego. Opowieść o rodzinie sadowieńskich piekarzy prowadzący uzupełnił fragmentem filmu.

 Spotkanie zakończył przemarsz do miejsc upamiętnionych przez Instytut Pileckiego i złożenie kwiatów.

Wśród ratujących Żydów wielu zostało uhonorowanych tytułem,, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.”

     ,, Sprawiedliwi udzielili nam dostatecznie wielu lekcji tym, jak żyli oni sami i jak my powinniśmy żyć. Każdy z nas ma w sobie moc naprawiania. Najwspanialszy pomnik, jaki możemy wznieść, by zapamiętać i uhonorować  Sprawiedliwych, to jeden akt dobroci skierowany każdego dnia ku drugiemu człowiekowi. Takie czyny poprawiają świat”.

                                                                                                     Michael Schudrich   

                                           ,, Człowieka trzeba mierzyć miarą serca

                                                                                Jan Paweł II

Tekst i zdjęcia: S.A.