Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Rocznica 11 listopada 1918r.

13 listopada, 2021

Dnia 10 listopada 2021 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Ze względu na pandemię społeczność uczniowska została podzielona na dwie grupy. O godzinie 9:00 zebrali się uczniowie klas I – III, a o godzinie 10:15 klasy IV – VIII.

Uroczystość  rozpoczęła się przemówieniem dyrektor szkoły Małgorzaty Koroś, która przywitała zaproszonych gości. Mówiła o potrzebie pielęgnowania pamięci o polskiej historii oraz wyraziła radość z powodu możliwości spotkania i wysłuchania szczególnej lekcji historii.

Po  wyprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu  hymnu państwowego rozpoczęła się cześć artystyczna przygotowana przez uczniów klas VI, VII i VIII.  Scenariusz montażu słowno – muzycznego obejmował treści historyczne, wiersze o tematyce patriotycznej oraz przepiękne utwory muzyczne ,takie jak:  „Rota”, „Marsz Legionów” („My, pierwsza brygada”), „Piechota”,  „Wojenko, wojenko”.

W bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918. Uczniowie opowiadali o walce z zaborcami, o patriotyzmie naszych przodków , o walce trzech zaborców przeciwko sobie, o odzyskaniu niepodległości jak to m.in.  11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna powierzyła władzę   Józefowi Piłsudskiemu.

 O godzinie 11:11, symbolizującej świąteczną datę, zebrani uczniowie, goście i nauczyciele odśpiewali 4 zwrotki hymnu polskiego, angażując się w ten sposób w akcję „Szkoła do hymnu.

Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.