Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Spotkanie z ks. biskupem Piotrem Sawczukiem

31 maja, 2023

„Wszystko leży w dłoniach Bożych”- słowa bł. ks. Edwarda Grzymały, patrona naszej szkoły, stały się myślą przewodnią spotkania naszej szkolnej społeczności z Księdzem Biskupem Diecezji Drohiczyńskiej.

W dniach 28, 30 i 31 maja 2023 r. ma miejsce wizytacja kanoniczna Biskupa Drohiczyńskiego Księdza Piotra Sawczuka w naszej parafii – św. Jana Chrzciciela w Sadownem. W ramach tej wizytacji Ksiądz Biskup 30 maja o godzinie 11.30 przybył do naszej placówki, aby spotkać się z uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. Na spotkanie to przybyły także dzieci z przedszkola.

Ksiądz Biskup został powitany radosnym śpiewem pieśni „Oto jest dzień„. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły – p. Małgorzata Koroś, która serdecznie przywitała wszystkich przybyłych gości: Ks. Biskupa Piotra Sawczuka, jego sekretarza ks. Marcina Szymanika, ks. Marcina Gołębiewskiego, ks. Proboszcza Antoniego Kunickiego, wójta gminy – p. Waldemara Cyrana, ks. Kanonika Stanisława Wojciechowskiego, ks. Krzysztofa Rzepczyńskiego, przedstawicieli Rady Rodziców, wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły i oczywiście uczniów. W dalszej części swego wystąpienia p. dyrektor przedstawiła historię naszej szkoły, wspomniała o wartościach, jakimi kieruje się placówka w wychowaniu młodego pokolenia, przytoczyła słowa Jana Pawła II: ,,Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka. Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie. Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.” Przesłania te stanowią motto Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły. Nadmieniła o współpracy szkoły z parafią. Okazała wdzięczność Ks. Biskupowi za dar spotkania. Życzyła wielu łask w pracy duszpasterskiej, poprosiła o błogosławieństwo dla społeczności szkolnej. Swoją radość z odwiedzin Księdza Biskupa wyrazili także przedstawiciele rodziców i uczniów. W imieniu przedszkolaków dostojnego Gościa powitały: Zuzia i Karolinka wręczając słodkie serce i bukiet kwiatów. Uczniowie naszej szkoły w krótkiej części artystycznej, słowem mówionym i śpiewanym, ukazali postać błogosławionego ks. Edwarda Grzymały, patrona naszej szkoły. Ks. Biskup w swoim wystąpieniu nawiązał do przedstawienia uczniów. Opowiedział historię obozu w Dachau, gdzie właśnie 10 sierpnia 1942r. został zagazowany ks. Edward. Następnie dokonał wpisu do kroniki szkolnej i udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem. Odwiedziny Księdza Biskupa wszyscy odebrali, jako wyraz troski o jak najlepsze wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich. Było to niezwykle wzruszające wydarzenie w życiu naszej szkoły. Mamy nadzieję, że wizyta Księdza Biskupa zapisze się nie tylko na stronach kroniki naszej szkoły, ale także w naszych sercach i w pamięci, jako niezwykła wizyta.

E. Rowicka