Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023

1 września, 2022

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Sadownem, w której wraz z pocztem sztandarowym naszej szkoły uczestniczyli pracownicy, rodzice wraz z dziećmi. Po zakończeniu Mszy Św. uczniowie przeszli do gminnej hali sportowej, gdzie oficjalnie wprowadzono sztandar szkoły i wspólnie odśpiewano hymn. Minutą ciszy upamiętniono 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej, a  delegacja harcerska złożyła kwiaty pod Pomnikiem poległych i pomordowanych patriotów sadowieńskich. Następnie Pani dyrektor Małgorzata Koroś powitała zebranych gości: Wójta Gminy Sadowne – Pana Waldemara Cyrana, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów, a w szczególności tych, którzy dopiero rozpoczynają naukę w naszej szkole. Omówiła także organizację bieżącego roku szkolnego i formy pomocy socjalnej dla uczniów (obiady finansowane przez GOPS, stypendium szkolne). U progu nowego roku szkolnego złożyła życzenia nauczycielom, uczniom i rodzicom. W dalszej części głos zabrał także Wójt Gminy Sadowne życząc wszystkim zebranym zapału w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz wielu sukcesów w bieżącym roku szkolnym. Na zakończenie Wójt Gminy wraz z Dyrektorem szkoły dokonali uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego i uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami klas.