Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Edukacja z wojskiem

24 maja, 2024

Pragnę poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do pilotażowego programu „Edukacja z wojskiem”. Program ten został przygotowany przez MEN i MON dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie opracowanych szkoleń. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków, umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Dnia 21. 05. warsztaty takie odbyły się w naszej szkole . Udział w nich wzięła klasa VIIA. Podczas nich uczniowie zdobywali wiedzę na temat zasad ewakuacji, rozpoznania sygnałów alarmowych, pierwszej pomocy, a także odpowiednich zachowań w cyberświecie i rozpoznawania dezinformacji. Jako placówka otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający udział w w/w projekcie.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Koroś