Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Pożegnanie uczniów klasy VIII

24 czerwca, 2024

Dnia 19 czerwca o godzinie 12:00 w sali gimnastycznej w budynku nr1 zgromadzili się dyrekcja, zaproszeni goście, nauczyciele, klasy siódme, aby uroczyście pożegnać uczniów klasy ósmej – kończących edukację w naszej szkole. Absolwentom towarzyszyli dumni, a momentami nawet wzruszeni rodzice. Uroczystość rozpoczęła się od  wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu narodowego. Po wystąpieniu dyrektor szkoły Małgorzaty Koroś, wójta gminy Waldemara Cyrana oraz księdza proboszcza Antoniego Kunickiego nastąpiło, zgodnie z ceremoniałem szkoły, przekazanie sztandaru uczniom klas siódmych.  Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie ósmoklasistom nagród za najlepsze wyniki w nauce, sporcie, za pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz za działalność charytatywną. Następnie głos zabrali absolwenci, którzy w programie artystycznym, podczas którego nie zabrakło humorystycznych akcentów, wyrazili swoje podziękowania dyrekcji, gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom oraz rodzicom za trud włożony w edukację i wychowanie. Oczywiście  na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć listów gratulacyjnych dla rodziców, podziękowań za ich zaangażowanie w życie szkoły oraz pożegnania  absolwentów przez  kolegów i koleżanki z klas siódmych.

Wszystkim absolwentom gratulujemy, życzymy szybkiej adaptacji w nowych szkołach oraz wielu sukcesów na kolejnych etapach  edukacji.

Rozwijajcie skrzydła, szukajcie swoich dróg życiowych.

Zakończenie roku szkolnego

17 czerwca, 2024

Dyrekcja szkoły zaprasza na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024, które odbędzie się 21 czerwca 2024 r. Harmonogram przedstawia się następująco:

8:00 – Msza św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Sadownem

Ok. 9:10 – uroczyste zakończenie roku szkolnego w Gminnej Hali Sportowej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkoły.

Rozkład jazdy autobusów w tym dniu jest następujący:

Przyjazd do Kościoła

07:10  ul. Wiejska, „obw. CPN”, Ocięte , Krupińskie, Zieleniec szkoła, k/tartaku,  Zieleniec od „50” do torów, Mrozowa Wola, Polkowo, stacja PKP    G        

 07:00  Sojków, Wilczog. Płat., Płat, k/młyna, Płat. 50, Sadoleś II most, Sadoleś, Kociel.,Morz. Włóki, Morz. Włość, Płat.  Agrola, Sadoleś przyst DAR-BUS                                                                   

 07:10  Sokółka, Kołodziąż, Bojewo,Koł-Ukazy, Kol. Złotki,Orzełek, Kołodziąż Rybie     DAR-BUS                                                       

Odjazd ze szkoły

10:45  ul. Wiejska, „obw. CPN”, Ocięte , Krupińskie, Zieleniec szkoła, k/tartaku,  Zieleniec od „50” do torów, Mrozowa  Wola, Polkowo, stacja PKP       G       

10:45  Sojków, Wilczog. Płat., Płat, k/młyna, Płat. 50, Sadoleś II most, Sadoleś, Kociel.,Morz. Włóki, Morz. Włość, Płat. Agrola, Sadoleś przyst      DAR-BUS                                                                   

10:45  Sokółka, Kołodziąż, Bojewo,Koł-Ukazy, Kol. Złotki,Orzełek, Kołodziąż Rybie    DAR-BUS  

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Małgorzata Koroś

Zmiany w  rozkładzie jazdy autobusów szkolnych w dniach 14 – 21 czerwca 2024r.

12 czerwca, 2024

Zmiany w  rozkładzie jazdy autobusów szkolnych dla SP Sadowne w dniach   14 – 21 czerwca 2024r.

14.06.2024r. – piątek

  Przyjazdy bez zmian, Odjazdy  

 13:00 Sojkówek, Wilczogęby, Płatkownica k/młyna, Płatkownica 50, Agrola, Sadoleś przystanek DAR-BUS

 13:00 Sokółka, Kołodziąż, Bojewo,Kołodziąż-Ukazy, Kolonia Złotki, Orzełek, Kołodziąż Rybie                     DAR-BUS

 13:00  ul. Wiejska, „obw. CPN”, Ocięte , Krupińskie, Zieleniec szkoła, k/tartaku,  Zieleniec od „50” do torów, Mrozowa   Wola, Polkowo, stacja PKP  DAR-BUS

 13:50 Sadoleś  II most , Sadoleś, Kocielnik, Morzyczyn, Płatkow. (50) DAR- BUS

17.06.2024r. – poniedziałek

  Przyjazdy bez zmian, Odjazdy                                        

  13:00  Sojkówek, Wilczogęby, Płatkownica k/młyna, Płatkownica50, Agrola, Sadoleś przystanek DAR-BUS

  13:00  Sokółka, Kołodziąż, Bojewo,Koł-Ukazy, Kol. Złotki,Orzełek, Kołodziąż Rybie  DAR-BUS

  13:00  ul. Wiejska, „obw. CPN”, Ocięte , Krupińskie, Zieleniec szkoła, k/tartaku,  Zieleniec od „50” do torów, Mrozowa     Wola, Polkowo, stacja PKP    G

  13:50  Sadoleś II most ,Sadoleś, Kocielnik,Morzyczyn,Płatkow. (50)  DAR-BUS

  14:40  Sokółka, Kołodziąż, Bojewo,Koł-Ukazy, Kol. Złotki,Orzełek, Kołodziąż Rybie DAR-BUS

  14:40  ul. Wiejska, „obw. CPN”, Ocięte , Krupińskie, Zieleniec szkoła, k/tartaku,  Zieleniec od „50” do torów, Mrozowa  Wola, Polkowo, stacja PKP  G

  14:40 Sojków, Wilczog. Płat., Płat, k/młyna, Płat. 50, Sadoleś II most, Sadoleś, Kociel.,Morz. Włóki, Morz. Włość, Płat. Agrola, Sadoleś przyst DAR-BUS

18.06.2024r. – wtorek

  Przyjazdy bez zmian, Odjazdy                                        

 13:00 Sadoleś II most ,Sadoleś, Kocielnik,Morzyczyn,Płatkow. (50) DAR-BUS

 13:00  ul. Wiejska, „obw. CPN”, Ocięte , Krupińskie, Zieleniec szkoła, k/tartaku,  Zieleniec od „50” do torów, Mrozowa Wola, Polkowo, stacja PKP    G

 13:00  Sokółka, Kołodziąż, Bojewo,Koł-Ukazy, Kol.Złotki, Orzełek, Kołodziąż Rybie   DAR-BUS

 13:50  Sojkówek, Wilczogęby, Płatkownica k/młyna, Płatkownica50, Agrola, Sadoleś przystanek DAR-BUS

 14:40  Sokółka, Kołodziąż, Bojewo,Koł-Ukazy, Kol. Złotki,Orzełek, Kołodziąż Rybie    DAR-BUS

 14:40  ul. Wiejska, „obw. CPN”, Ocięte , Krupińskie, Zieleniec szkoła, k/tartaku,  Zieleniec od „50” do torów, Mrozowa  Wola, Polkowo, stacja PKP    G 

 14:40  Sojków, Wilczog. Płat., Płat, k/młyna, Płat. 50, Sadoleś II most, Sadoleś, Kociel.,Morz. Włóki, Morz. Włość, Płat.  Agrola, Sadoleś przyst DAR-BUS

19.06.2024r.- środa

Przyjazdy bez zmian, Odjazdy dla klas O-VI

   11:30  Sojków, Wilczog. Płat., Płat, k/młyna, Płat. 50, Sadoleś II most, Sadoleś, Kociel.,Morz. Włóki, Morz. Włość, Płat.   Agrola, Sadoleś przyst  DAR-BUS

11:30  Sokółka, Kołodziąż, Bojewo,Koł-Ukazy, Kol. Złotki,Orzełek, Kołodziąż Rybie  DAR-BUS

11:30  ul. Wiejska, „obw. CPN”, Ocięte , Krupińskie, Zieleniec szkoła, k/tartaku,  Zieleniec od „50” do torów, Mrozowa Wola, Polkowo, stacja PKP     G

Odjazdy dla klas VII-VIII (po zakończonej akademii)

14:30-15:00   Sokółka, Kołodziąż, Bojewo,Koł-Ukazy, Kol. Złotki,Orzełek, Kołodziąż Rybie DAR-BUS

14:30- 15:00  Sojków, Wilczog. Płat., Płat, k/młyna, Płat. 50, Sadoleś II most, Sadoleś, Kociel.,Morz. Włóki, Morz. Włość, Płat. Agrola, Sadoleś przyst  DAR-BUS

14:30-15:00  ul. Wiejska, „obw. CPN”, Ocięte , Krupińskie, Zieleniec szkoła, k/tartaku,  Zieleniec od „50” do torów,    Mrozowa Wola, Polkowo, stacja PKP  G

20.06.2024r. – czwartek

 Przyjazdy bez zmian, Odjazdy                                        

 13:00  Sojków, Wilczog. Płat., Płat, k/młyna, Płat. 50, Sadoleś II most, Sadoleś, Kociel.,Morz. Włóki, Morz. Włość, Płat. Agrola, Sadoleś przyst DAR-BUS

 13:00  ul. Wiejska, „obw. CPN”, Ocięte , Krupińskie, Zieleniec szkoła,k/tartaku,  Zieleniec od „50” do torów, Mrozowa Wola, Polkowo, stacja PKP  G

 13:00  Sokółka, Kołodziąż, Bojewo,Koł-Ukazy, Kol.Złotki,Orzełek, Kołodziąż Rybie  DAR-BUS

21.06.2024r. – piątek -zakończenie roku szkolnego

Przyjazd do Kościoła

07:10  ul. Wiejska, „obw. CPN”, Ocięte , Krupińskie, Zieleniec szkoła, k/tartaku,  Zieleniec od „50” do torów, Mrozowa Wola, Polkowo, stacja PKP    G

07:00  Sojków, Wilczog. Płat., Płat, k/młyna, Płat. 50, Sadoleś II most, Sadoleś, Kociel.,Morz. Włóki, Morz. Włość, Płat.  Agrola, Sadoleś przyst DAR-BUS

07:10  Sokółka, Kołodziąż, Bojewo,Koł-Ukazy, Kol. Złotki,Orzełek, Kołodziąż Rybie DAR-BUS

Odjazd ze szkoły

10:45  ul. Wiejska, „obw. CPN”, Ocięte , Krupińskie, Zieleniec szkoła, k/tartaku,  Zieleniec od „50” do torów, Mrozowa  Wola, Polkowo, stacja PKP       G

10:45  Sojków, Wilczog. Płat., Płat, k/młyna, Płat. 50, Sadoleś II most, Sadoleś, Kociel.,Morz. Włóki, Morz. Włość, Płat. Agrola, Sadoleś przyst      DAR-BUS

10:45  Sokółka, Kołodziąż, Bojewo,Koł-Ukazy, Kol. Złotki,Orzełek, Kołodziąż Rybie    DAR-BUS